Windows PowerShell

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На ПроблемитеWindows Powershellгрешка при актуализация на Windows 10 c1900101-4000d
Microsoft PowerShell

PowerShell е оболочка на командния ред и скриптов език, базирана на задачи, изградена върху .NET. Като използвате PowerShell, системни администратори може да автоматизира задачи и процеси, използващи командния ред.PowerShell позволява на потребителите пълен достъп до всички типове в .NET рамката и също така осигурява лесен начин за манипулиране сървър и компоненти на работната станция. С помощта на PowerShell можете да стартирате скриптове и команди на отдалечена машина, да прехвърляте файлове, да слушате определени събития и да изпълнявате фонови задачи на множество отдалечени машини.

Задачите в PowerShell се изпълняват от кратки команди, които са специални .NET класове, а не самостоятелни изпълними файлове. Важно е да се спомене, че командлетите могат да бъдат конструирани само от няколко реда код.