Докоснете потребителския интерфейс

Touch User Interface

сензорен потребителски интерфейс

Какво е сензорен потребителски интерфейс?

Потребителският интерфейс с докосване е компютърно насочена технология, основана на усещането за допир (хаптични).Докато графичният потребителски интерфейс (GUI) разчита на усещането за зрение, сензорният потребителски интерфейс позволява не само усещането за докосване да инервира и активира компютърно базирани функции, но също така позволява на потребителя, особено тези със зрителни увреждания, да добави допълнително ниво на взаимодействие на базата на тактилни или брайлови вписвания.

Когато терминът потребителски интерфейс за докосване е свързан с тъч скрийн , ние се позоваваме на мултитъч технологията.Повечето приложения и игри, които използват тази технология, са оптимизирани за потребителски интерфейс на допир поради широкото използване на сензорни екрани.