Как да активирате хронологията в Task Scheduler

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На ПроблемитеHow Enable History Task SchedulerхИНСТАЛИРАЙТЕ КАТО КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛАСъобщение от нашия партньор

За да коригирате системни проблеми с Windows PC, ще ви е необходим специален инструмент • Изтеглете Fortect и го инсталирайте на вашия компютър
 • Стартирайте процеса на сканиране на инструмента, за да търсите повредени файлове, които са източникът на вашия проблем
 • Щракнете с десния бутон върху Start Repair, за да може инструментът да стартира алгоритъма за коригиране
Изтеглете от Forttect.com Fortect е изтеглен от0читатели този месец, оценени с 4,4 на TrustPilot

Въпреки че приложението Task Scheduler предоставя удобен начин за автоматизиране и преглед на планираните задачи, то предлага и ценна функция, наречена History.

С активирана история в Task Scheduler получавате достъп до регистър на изпълнените задачи, включително информация като дата и час на изпълнение, статус (успех или неуспех), кодове за изход и други подходящи подробности.


Защо да активирате хронологията в Task Scheduler?

Активирането на хронологията в приложението Task Scheduler предлага различни предимства; ето някои от убедителните причини, поради които трябва да го активирате:

как да промените размера на периода
  Мониторинг на изпълнението на задачите– Разделът История предоставя подробен дневник за изпълнение на задачите, който ви позволява да наблюдавате кога задачите са били изпълнявани, колко често са изпълнявани и цялостната им производителност.Отстраняване на неизправности и разрешаване на проблеми– Помага ви бързо да идентифицирате и отстраните всички проблеми или грешки по време на изпълнение на задача, което улеснява определянето на проблеми.Анализ на ефективността– Анализирайте изпълнението на задачите си във времето, което помага за идентифициране на потенциални затруднения, оптимизира планирането на задачите и подобрява цялостната ефективност на системата.Одит и съответствие– Служи като одитна пътека, за да се гарантира, че задачите са изпълнени по предназначение и да се поддържа исторически запис на извършените действия.Вземане на решения и планиране– Прегледът на хронологията на задачите в Windows Task Scheduler помага за идентифициране на тенденции, определяне на изискванията за ресурси и оптимизиране на планирането, за да се гарантира, че задачите се изпълняват навреме.

След като знаете предимствата, нека да проверим начините да го активирате в Task Scheduler.


Защо е важно редовно да проверявате хронологията на задачите?

Редовната проверка на хронологията на задачите в Task Scheduler има голямо значение; някои от тях са:

Windows Explorer използва твърде много процесори Windows 10
 • Проверката на хронологията на задачите ви позволява да проверите дали критичните събития на задачата са изпълнени по предназначение.
 • Той гарантира, че важни операции като архивиране, поддръжка на системата или задачи за синхронизиране на данни се изпълняват по график.
 • Идентифицира модели на неуспешни или незавършени задачи, проучва техните причини и предприема подходящи коригиращи действия.
 • Анализира времето за изпълнение, продължителността и използването на ресурсите, което може да помогне за определяне на всички тесни места в производителността или области за оптимизация.
 • Наблюдава изпълнението на задачи може да помогне за идентифициране на повтарящи се проблеми, неочаквани повреди или несъответствия, засягащи стабилността на системата.
 • Дневникът на хронологията помага да се идентифицират пиковите периоди на използване, да се оцени наличността на ресурси и да се планира съответно.

Как мога да намеря хронологията на задачите в Event Viewer?

Task Scheduler ви позволява да планирате и автоматизирате задачи. Event Viewer действа като централизирано хранилище на регистър на събития, улавяйки широк набор от системни събития, включително хронология на планирани задачи.

Като използвате и двата вградени инструмента на Windows, можете да имате по-цялостен поглед върху дейностите и производителността на системата. Ето как можете да видите хронологията на задачите чрез приложението Event Viewer.

 1. Натиснете клавиша Windows, въведете Преглед на събития и щракнетеОтворете.
 2. Навигирайте до този път: Регистри на приложения и услугиMicrosoftWindowsTaskSchedulerOperational Активиране на хронологията на задачите за преглед на събития
 3. След като намерите дневника на хронологията на задачите в Event Viewer, ще получите списък с отделни събития, свързани с изпълнението на задача.
 4. Можете да проверите датата и часа, състоянието на задачата, подробностите, резултатите, кодовете за грешки и действията на задачата.

Защо трябва да защитя Task Scheduler?

Административните разрешения са от решаващо значение за защитата на приложението Task Scheduler и контролирането на функцията History. Ето кратък преглед на тяхното значение:

 • Гарантира, че само упълномощени потребители могат да създават, променят или изтриват задачи, минимизирайки риска от неоторизирани или злонамерени дейности в планировчика.
 • Само вие или други потребители с администраторски привилегии можете да променяте настройките на задачите, включително опцията за включване или изключване на проследяването на хронологията.
 • Контролирайте достъпа до тези чувствителни данни и гарантирайте, че само оторизирани лица могат да преглеждат, променят или изтриват регистрационните файлове на хронологията на задачите.
 • Намалява шансовете неупълномощени лица да променят настройките на задачите, да изпълняват злонамерен код чрез задачи или да получат неоторизиран контрол върху критични системни операции.

Как да активирам хронология в Task Scheduler на Windows 10?

За да активирате хронологията за изпълнение на задачи в приложението Windows Task Scheduler, можете да използвате методите, споменати по-горе за Windows 11.

сянката на войната трясък компютър

Активирането на хронологията на задачите в Task Scheduler носи множество предимства и подобрява управлението на автоматизирани задачи на вашия компютър с Windows.

Способността му да проверява изпълнението на задачата, да диагностицира грешки, да оптимизира производителността, да гарантира съответствие и да предоставя историческа справка за документиране и сътрудничество.

Освен това чрез своевременно идентифициране на грешки можете да разрешите тези проблеми, да оптимизирате разпределението на ресурсите и да планирате бъдещи изисквания.

Това не е това; Task Scheduler има и други функции; можете да ги изследвате, за да подобрите автоматизацията на вашите задачи и да рационализирате работните си процеси.

Ако търсите начин да планирате задачи в Windows 10, препоръчваме ви да разгледате това ръководство.

Моля, не се колебайте да ни предоставите всякаква информация, съвети и вашия опит с темата в секцията за коментари по-долу.